דלג לתוכן העמוד

 

 

מערכת שעות מחוננים שכבה ג' ,תשפ"ב מחצית ב' 

רכזת: עירית

 

ג'1

מחנך: מרסלו

ג'2

מחנך: אמיר ארמל

ג'3

מחנך: משה

ג'4

מחנך: אמיר פורת

ג'5

מחנך: עירית

ג'6

מחנך: אביחי

ג'7

מחנך: שרון

8:15-9:40

מרסלו - קומיקס מחוץ לקופסא

אמיר ארמל- שקט...מצלמים

משה - נפלאות כדור הארץ

אמיר פורת- מספרולוגיה

עירית רוט- רוח החומר

אביחי - חוויה פיננסית

שרון טל- מדע מהאגדה

9:40-9:50

הפסקת אוכל

9:50-10:10 

הפסקה

10:10-11:40

שרון טל- מדע מהאגדה

מרסלו - קומיקס מחוץ לקופסא

אמיר ארמל- שקט...מצלמים

משה - נפלאות כדור הארץ

אמיר פורת- מספרולוגיה

עירית רוט- רוח החומר

אביחי - חוויה פיננסית

הפסקה

 

 

 

 

 

 

 

12:00-13:30

אביחי - חוויה פיננסית

שרון טל- מדע מהאגדה

 מרסלו - קומיקס מחוץ לקופסא

אמיר ארמל- שקט...מצלמים

משה - נפלאות כדור הארץ

אמיר פורת- מספרולוגיה

עירית רוט- רוח החומר