לוח מפגשים לשנת הלימודים תשפ"ב

 

מספר מפגש

מחצית א'

מספר מפגש

מחצית ב'

1

19.10.21

י"ג חשוון תשפ"ב

15

8.2.22

ז' אדר א' תשפ"ב

2

26.10.21

כ' חשוון תשפ"ב

16

15.2.22

י"ד אדר א' תשפ"ב

3

2.11.21

כ"ז חשוון תשפ"ב

17

22.2.22

כ"א אדר א' תשפ"ב

4

9.11.21

ה' כסלו תשפ"ב

18

1.3.22

כ"ח אדר א' תשפ"ב

5

16.11.21

י"ב כסלו תשפ"ב

19

8.3.22

ה' אדר ב' תשפ"ב

6

23.11.21

י"ט כסלו תשפ"ב

20

22.3.22

י"ט אדר ב' תשפ"ב

7

7.12.21

ג' טבת תשפ"ב

21

29.3.22

כ"ו אדר ב' תשפ"ב

8

14.12.21

י' טבת תשפ"ב

22

5.4.22

ד' ניסן תשפ"ב

9

21.12.21

י"ז טבת תשפ"ב

23

26.4.22

כ"ה ניסן תשפ"ב

10

28.12.21

כ"ד טבת תשפ"ב

24

3.5.22

ב' אייר תשפ"ב

11

4.1.22

ב' שבטת תשפ"ב

25

10.5.22

ט' אייר תשפ"ב

12

11.1.22

ט' שבת תשפ"ב

26

17.5.22

ט"ז אייר תשפ"ב

13

18.1.22

ט"ז שבט תשפ"ב

27

24.5.22

כ"ג אייר תשפ"ב

14

25.1.22

כ"ג שבט תשפ"ב

(אירוע סיום מחצית)

28

31.5.22

א' סיוון תשפ"ב

 

1.2.22

ל' שבט תשפ"ב

חופשת מחצית

29

7.6.22

ח' סיוון תשפ"ב

( אירוע סיום שנה )

 

חופשה נעימה