לוח מפגשים לשנת הלימודים תשפ"ב

 

מספר מפגש

מחצית א'

מספר מפגש

מחצית ב'

1

8.10.21

ב' חשוון תשפ"ב

16

4.2.22

ג' אדר א' תשפ"ב

2

15.10.21

ט' חשוון תשפ"ב

17

11.2.22

י' אדר א' תשפ"ב

3

22.10.21

ט"ז חשוון תשפ"ב

18

18.2.22

י"ז אדר א' תשפ"ב

4

29.10.21

כ"ג חשוון תשפ"ב

19

25.2.22

כ"ד אדר א' תשפ"ב

5

5.11.21

א' כסלו תשפ"ב

20

4.3.22

א' אדר ב' תשפ"ב

6

12.11.21

ח' כסלו תשפ"ב

21

11.3.22

ח' אדר ב' תשפ"ב

7

19.11.21

ט"ו כסלו תשפ"ב

22

25.3.22

כ"ב אדר ב' תשפ"ב

8

26.11.21

כ"ב כסלו תשפ"ב

23

1.4.22

כ"ט אדר ב' תשפ"ב

9

10.12.21

ו טבת תשפ"ב

24

29.4.22

כ"ח ניסן תשפ"ב

10

17.12.21

י"ג טבת תשפ"ב

25

6.5.22

ה' אייר תשפ"ב

11

24.12.21

כ' טבת תשפ"ב

26

13.5.22

י"ב אייר תשפ"ב

12

31.12.21

כ"ז טבת תשפ"ב

27

20.5.22

י"ט אייר תשפ"ב

13

7.1.22

ה' שבט תשפ"ב

28

27.5.22

כ"ו אייר תשפ"ב

14

14.1.22

י"ב שבט תשפ"ב

29

3.6.22

ד' סיוון תשפ"ב

15

21.1.22

י"ט שבט תשפ"ב

30

10.6.22

י"א סיוון תשפ"ב

( אירוע סיום שנה )
 

28.1.22

כ"ו שבט תשפ"ב

( חופשת מחצית)

  חופשה נעימה