הורים יקרים

האגף למחוננים ולמצטיינים מסייע בתשלום שכר לימוד לתלמידים הלומדים במרכזי המחוננים והמצטיינים, ואשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לשאת בתשלום שכר הלימוד.

המלגה מחושבת לפי הקריטריונים הבאים:

1. הכנסה של הורה 1

2. הכנסה של הורה 2

3. מס' הנפשות בבית

4. הכנסה לנפש

5. אישור מגורמי הרווחה (אם יש)

6. תלמיד יוצא העדה האתיופית  (זכאות למלגה בגובה 100% משכר הלימוד).

הורה הזקוק לסיוע בתשלום שכר לימוד, ועומד בקריטריונים מוזמן לפנות אלינו ולהגיש בקשה למלגה, בצירוף מסמכים המעידים על זכאות כגון: תלושי משכורת שלושה חודשים אחרונים, אישורים מגורמי הרווחה, מצב משפחתי.

את המסמכים בצירוף 3 תלושי שכר אחרונים וטופס בקשת מלגה (המצ"ב) יש להגיש עד ה-15.1.2021 ב' בשבט תשפ"א למייל מרכז המחוננים והמצטיינים peleschool@gmail.com.