האגף למחוננים ולמצטיינים מסייע בתשלום שכר לימוד לתלמידים הלומדים במרכזי המחוננים והמצטיינים, ואשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לשאת בתשלום שכר הלימוד.

המלגה מחושבת לפי הקריטריונים הבאים:

  1. הכנסה של הורה 1
  2. הכנסה של הורה 2
  3. מס' הנפשות בבית
  4. הכנסה לנפש
  5. אישור מגורמי הרווחה (אם יש)
  6. תלמיד יוצא העדה האתיופית  (זכאות למלגה בגובה 100% משכר הלימוד).

הורה הזקוק לסיוע בתשלום שכר לימוד, ועומד בקריטריונים מוזמן לפנות אלינו ולהגיש בקשה למלגה, בצירוף מסמכים המעידים על זכאות .

 

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:

  1. טופס בקשת מלגה (ניתן למצוא בעמוד הטפסים באתר)
  2. צילום ת.ז+ספח
  3. 3 תלושי שכר אחרונים (חודשים דצמבר 2021, ינואר-פברואר 2022)
  4. אישור רווחה (אם יש)

 

את המסמכים יש להגיש עד ה-27.3.2022 כ"ד אדר ב' תשפ"ב 

לכתובת המייל של מרכז המחוננים והמצטיינים [email protected]com.

שימו לב, 

טרם קיבלנו תשובות לגבי בקשות למלגות שהוגשו בשנת הלימודים תשפ"א

 אין הדבר מונע הגשת בקשה למלגה בשנת הלימודים תשפ"ב.