ימי הלימוד בשנת תשפ"ב הם: ג' מחוננים - יום ג' בבוקר. ד' מחוננים - יום ב' בבוקר. ה' מחוננים - יום ה' בבוקר. ו' מחוננים - יום א' בבוקר. ז'-י' מחוננים - יום ו' בבוקר. ג' מצטיינים - יום ג' אחה"צ. ד' מצטיינים - יום ב' אחה"צ. ה'-ח' מצטיינים - יום א' אחה"צ.