דלג לתוכן העמוד

 

מערכת שעות מקוונת מצטיינים יום ב' - סמסטר א' תשפ"א

כדי להיכנס לשיעור, לחצו על שם הקורס

 

 

ג'1

ג'2

ג'3

ג'4

ג'5

ג'6

ג'7

ג'8

ג'9

15:30 - 16:40

רצועה שנתית

דיבייט ורטוריקה - יונתן 

משחקי המוח - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

תבונה כלכלית - יואש

פותחים ראש - עמוס

תיאטרון חפצים קיימות - רענן

לגלות את הניצוץ שבתוכי - עירית שלו

ביולוגיה מבוא לחיים - ליאור

מדע בשירות המשטרה - מיקי

16:40-17:00

הפסקה

                   

17:00-18:00

מפגשים 1-3

חזק כהר נושם כנהר - מיקי

דיבייט - יונתן 

חכמת המזל - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

חוויה פיננסית - יואש

לוגיקה - עמוס

תיאטרון - רענן

בתנועה סיבובית - עירית

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

מפגשים 4-6

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

חזק כהר נושם כנהר - מיקי

דיבייט - יונתן

חכמת המזל - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

חוויה פיננסית - יואש

לוגיקה - עמוס

תיאטרון - רענן

בתנועה סיבובית - עירית

מפגשים 7-9

בתנועה סיבובית - עירית

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

חזק כהר נושם כנהר - מיקי

דיבייט - יונתן

חכמת המזל - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

חוויה פיננסית - יואש

לוגיקה - עמוס

תיאטרון - רענן

מפגשים 10-12

תיאטרון - רענן

בתנועה סיבובית - עירית

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

חזק כהר נושם כנהר - מיקי

דיבייט - יונתן 

חכמת המזל - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

חוויה פיננסית - יואש

לוגיקה - עמוס

מפגשים 13-14

לוגיקה - עמוס

תיאטרון - רענן

בתנועה סיבובית - עירית

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

חזק כהר נושם כנהר - מיקי

דיבייט - יונתן 

חכמת המזל - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

חוויה פיננסית - יואש