דלג לתוכן העמוד

מערכת שעות כיתות ג' יום ב' סמסטר א' תשפא 

  ג'1 ג'2 ג'3 ג'4 ג'5 ג'6 ג'7 ג'8 ג'9
קורס סמסטיראלי יונתן - דיבייט ורטוריקה דקל - משחקי המוח מיכל - מבוכים ודרקונים יואש - תבונה כלכלית עמוס - פותחים ראש רענן - תיאטרון חפצים קיימות עירית שלו - לגלות את הניצוץ שבתוכי ליאור - ביולוגיה מבוא לחיים מיקי - מדע בשירות המשטרה
מפגשים 1-3 חזק כהר זורם כנהר - מיקי דיבייט - יונתן  חכמת המזל - דקל מבוכים ודרקונים - מיכל חוויה פיננסית - יואש לוגיקה - עמוס תיאטרון - רענן תנועה בסיבוב - עירית שלו תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור
מפגשים 4-6 תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור חזק כהר זורם כנהר - מיקי דיבייט - יונתן  חכמת המזל - דקל מבוכים ודרקונים - מיכל חוויה פיננסית - יואש לוגיקה - עמוס תיאטרון - רענן תנועה בסיבוב - עירית שלו
מפגשים 7-9 תנועה בסיבוב - עירית שלו תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור חזק כהר זורם כנהר - מיקי דיבייט - יונתן  חכמת המזל - דקל מבוכים ודרקונים - מיכל חוויה פיננסית - יואש לוגיקה - עמוס תיאטרון - רענן
מפגשים 10-12 תיאטרון - רענן תנועה בסיבוב - עירית שלו תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור חזק כהר זורם כנהר - מיקי דיבייט - יונתן  חכמת המזל - דקל מבוכים ודרקונים - מיכל חוויה פיננסית - יואש לוגיקה - עמוס
מפגשים 13-14 לוגיקה - עמוס תיאטרון - רענן תנועה בסיבוב - עירית שלו תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור חזק כהר זורם כנהר - מיקי דיבייט - יונתן  חכמת המזל - דקל מבוכים ודרקונים - מיכל חוויה פיננסית - יואש