דלג לתוכן העמוד

מערכת שעות מצטיינים ג' מחצית ב' תשפ"א

 

 

ג'1

ג'2

ג'3

ג'4

ג'5

ג'6

ג'7

ג'8

ג'9

15:00 - 16:45

רצועה סמסטריאלית

תיאטרון חפצים קיימות - רענן

לגלות את הניצוץ שבתוכי - עירית שלו

ביולוגיה מבוא לחיים - ליאור

מדעי הרפואה - מיקי

דיבייט ורטוריקה - ניצן

משחקי המוח - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

תבונה כלכלית - יואש

פותחים ראש - עמוס

הפסקה

                   

17:00-18:15

מפגשים 15-16

לוגיקה - עמוס

 תיאטרון - רענן

בתנועה סיבובית - עירית

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

חזק כהר זורם כנהר - מיקי

דיבייט - ניצן

חכמת המזל - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

חוויה פיננסית - יואש

מפגש 17

פעילות פורים

מפגשים 18-19

חוויה פיננסית - יואש

לוגיקה - עמוס

תיאטרון - רענן

בתנועה סיבובית - עירית

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

חזק כהר זורם כנהר - מיקי

דיבייט - ניצן

חכמת המזל - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

מפגש 20 פעילות פסח
מפגש 21 חוויה פיננסית - יואש לוגיקה - עמוס תיאטרון - רענן בתנועה סיבובית - עירית תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור חזק כהר זורם כנהר - מיקי דיבייט - ניצן חכמת המזל - דקל מבוכים ודרקונים - מיכל

מפגש 22

מבוכים ודרקונים - מיכל

חוויה פיננסית - יואש

לוגיקה - עמוס

תיאטרון - רענן

בתנועה סיבובית - עירית

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

חזק כהר זורם כנהר - מיקי

דיבייט - ניצן

חכמת המזל - דקל

מפגש 23 מפגש חזרה ללמידה פרונטלית
מפגשים 24-25 מבוכים ודרקונים - מיכל חוויה פיננסית - יואש לוגיקה - עמוס תיאטרון - רענן בתנועה סיבובית - עירית תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור חזק כהר זורם כנהר - מיקי דיבייט - ניצן חכמת המזל - דקל
מפגש 26 מפגש חברתי - מחנך

מפגשים 27-28

חכמת המזל - דקל

מבוכים ודרקונים - מיכל

חוויה פיננסית - יואש

לוגיקה - עמוס

תיאטרון - רענן

בתנועה סיבובית - עירית

תות ומדוזה נפגשו בזום - ליאור

חזק כהר זורם כנהר - מיקי

דיבייט - ניצן

מפגש 29 פעילות סיום שנה