דלג לתוכן העמוד

מערכת מיוחדת ליום א' 02/05/2021

 

ו/1

ו/2

ו/3

ו/4

מחנך משה ריבן ליאור אביבה עמוס

8:15-9:30

משה - כדור הארץ - קיום וקיימות

ליאור - מהתא לאקוסיסטמה

אביבה - חיבורים

עמוס - פותחים ראש

9:30-9:40

הפסקת אוכל

9:40-10:00

הפסקה

10:00-12:00

הרצאה + הפסקה

11:45-13:15

ליאור - מהתא לאקוסיסטמה

אביבה - חיבורים

עמוס - פותחים ראש

משה - כדור הארץ - קיום וקיימות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכת שעות מחוננים שכבה ו' מחצית ב'

רכזת : אביבה

 

 

ו/1

ו/2

ו/3

ו/4

מחנך משה ריבן ליאור אביבה עמוס

8:15-9:35

משה - כדור הארץ - קיום וקיימות

ליאור - מהתא לאקוסיסטמה

אביבה - חיבורים

עמוס - פותחים ראש

הפסקה

 

 

 

 

10:00-11:30

עמוס - פותחים ראש

משה - כדור הארץ - קיום וקיימות

ליאור - מהתא לאקוסיסטמה

אביבה - חיבורים

הפסקה

 

 

 

 

 

11:45-13:15

ליאור - מהתא לאקוסיסטמה

אביבה - חיבורים

עמוס - פותחים ראש

משה - כדור הארץ - קיום וקיימות