דלג לתוכן העמוד

 

 

מערכת שעות מחוננים שכבה ג' – סמסטר שני רכזת : עירית

 

ג/1

ג/2

ג/3

ג/4

ג/5

ג/6

ג/7

8:15-8:30 עירית משה מרסלו רענן שוקה מיקי אביחי

08:30-09:50

מיקי - רפואה

רענן - תיאטרון חפצים

אביחי - תבונה כלכלית

מרסלו - קומיקס

שוקה - חשיבה לוגית

משה - נפלאות כדור הארץ

עירית רוט - רוח החומר

9:50-10:00

הפסקת אוכל

10:00-10:20 

הפסקה

10:20-11:45

רענן - תיאטרון חפצים

שוקה - חשיבה לוגית

משה - נפלאות כדור הארץ

עירית רוט - רוח החומר

אביחי - תבונה כלכלית

מרסלו - קומיקס

מיקי - רפואה

הפסקה

 

 

 

 

 

 

 

12:05-13:30

שוקה -חשיבה לוגית

מיקי - רפואה

 רענן - תיאטרון חפצים

משה - נפלאות כדור הארץ

עירית רוט - רוח החומר

אביחי - תבונה כלכלית

מרסלו - קומיקס