לוח מפגשים לשנת הלימודים תשפ"ב

 

מספר מפגש

מחצית א'

מספר מפגש

מחצית ב'

1

17.10.21

י"א חשוון תשפ"ב

15

6.2.22

ה' אדר א' תשפ"ב

2

24.10.21

י"ח חשוון תשפ"ב

16

13.2.22

י"ב אדר א' תשפ"ב

3

31.10.21

כ"ה חשוון תשפ"ב

17

20.2.22

י"ט אדר א' תשפ"ב

4

7.11.21

ג' כסלו תשפ"ב

18

27.2.22

כ"ו אדר א' תשפ"ב

5

14.11.21

י' כסלו תשפ"ב

19

6.3.22

ג' אדר ב' תשפ"ב

6

21.11.21

י"ז כסלו תשפ"ב

20

13.3.22

י' אדר ב' תשפ"ב

7

28.11.21

כ"ד כסלו תשפ"ב

( אירוע חנוכה)

21

20.3.22

י"ז אדר ב' תשפ"ב

8

12.12.21

ח' טבת תשפ"ב

22

27.3.22

כ"ד אדר ב' תשפ"ב

9

19.12.21

ט"ו תשפ"ב

23

3.4.22

ב' ניסן תשפ"ב

10

26.12.21

כ"ב טבת תשפ"ב

24

24.4.22

כ"ג ניסן תשפ"ב

11

2.1.22

כ"ט טבת תשפ"ב

25

1.5.22

ל' ניסן תשפ"ב

12

9.1.22

ז' שבט תשפ"ב

26

8.5.22

ז' אייר תשפ"ב

13

16.1.22

י"ד שבטת תשפ"ב

27

15.5.22

י"ד אייר תשפ"ב

14

23.1.22

כ"א שבט תשפ"ב

28

22.5.22

כ"א אייר תשפ"ב

 

30.1.22

כ"ח שבט תשפ"ב

חופשת מחצית

29

29.5.22

כ"ח אייר תשפ"ב

30

12.6.22

י"ג סיוון תשפ"ב

( אירוע סיום שנה )

 

חופשה נעימה