"בחזוננו חולקים בו זמנית ערכים של מצוינות אישית ואנושית, תוך מחויבות ורגישות לחברה"

מתוך חזון אגף המחוננים