חודש של מעגלי שיח

כל שבוע קבוצת תלמידים אחרת במפגש עם מחנך הכיתה