תודה ענקית להנהגת ההורים, להורים ולתלמידי המרכז מההנהלה וצוות החינוך