אנו מצהירים כדלהלן:

א. מדדתי חום לילדי/ילדתי, ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל-38 מעלות צלזיוס .

ב. ילדי/ילדתי לא משתעל ואין לו קשיים בנשימה למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת

ג. למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

Browser not supported