נא מצאו את כל המקצועות והתכונות, כמו כן מתחבאות להן שבע מפלצות מיתולוגיות

בהצלחה!

נא שלחו את התשובות למייל oribs77@gmail.com